Ubezpieczenia

Wszyscy uczestnicy organizowanych przez nas wycieczek są ubezpieczeni w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w ramach polisy o numerze 15002. Poniżej znajdziesz informacje o wariantach i warunkach ubezpieczenia.


Zagraniczne wycieczki szkolne i firmowe

Ubezpieczenie w wariancie podstawowym każdej osoby wyjeżdżającej z naszym biurem za granicę obejmuje:

  • KL (koszty leczenia za granicą) - suma ubezpieczenia 10000€
  • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą) - suma ubezpieczenia 2000€
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego za granicą - suma ubezpieczenia - 200€


Każda grupa może wykupić ubezpieczenie w wariancie poszerzonym (dopłata 2 zł za dzień od osoby). Sumy ubezpieczenia wynoszą wówczas odpowiednio:
KL (koszty leczenia za granicą) - suma ubezpieczenia 25000€
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą) - suma ubezpieczenia 4000€
ubezpieczenie bagażu podróżnego za granicą - suma ubezpieczenia - 200€

Ubezpieczenie (w żadnym z powyższych wariantów) nie obejmuje następstw chorób przewlekłych i nowotworowych. Możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw chorób przewlekłych i nowotworowych po opłaceniu dodatkowej składki (5 zł od osoby za dzień w wariancie podstawowym i 10 zł od osoby za dzień w wariancie poszerzonym).


Krajowe wycieczki szkolne i firmowe

Ubezpieczenie w wariancie podstawowym każdej osoby wyjeżdżającej z naszym biurem na wycieczkę krajową obejmuje:

  • uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia 5000 PLN
  • inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia 5000 PLN
  • śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - suma ubezpieczenia 2500 PLN

Nazwa i adres ubezpieczyciela:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Centrum Alarmowe INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. , ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel. (+48) 22 575 90 80, fax: (+48) 22 575 90 82 Centrum Alarmowe jest czynne przez całą dobę.

Certyfikat ubezpieczenia podróży zagranicznych

Certyfikat ubezpieczenia podróży krajowych

Ogólne warunki ubezpieczenia w czasie podróży zagranicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia w czasie podróży po Polsce